facebook

SuperTramp

KONKURS FOTOGRAFICZNY

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

1 miejsce - Bogusław Skarus
2 miejsce - Anna Dowgier
3 miejsce - Małgorzta Zielska
wyróznienia - Marek Dzidek, Artur Fadrowski, Grażyna Kocot

Nagroda publiczności powędrowała do Jacka Koca.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane zdjęcia.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia mozna ogladać na naszej stronie: https://www.facebook.com/SUPERTRAMPTRAVEL

KONKURS FOTOGRAFICZNY

20 lat temu powstało biuro SUPERTRAMP– długa historia, tysiące przygód i wspomnień.
W sobotę, 7 czerwca zapraszamy Klubowiczów na wspólną imprezę urodzinową do Krakowa. Szczegóły wydarzenia zostaną przesłane e-mailem.

Dzisiaj ogłaszamy jubileuszowy konkurs fotograficzny.
Podzielcie się z nami najlepszymi, fotograficznymi pamiątkami z podróży!

Hasło konkursu:

„POZWÓL SIĘ PORWAĆ PRZYGODZIE – w podróży z SUPERTRAMPEM”

Zasady:

- Należy przesłać do nas fotografie własnego autorstwa, wykonane podczas wypraw z SUPERTRAMPEM, które Waszym zdaniem najlepiej oddają ducha przygody.
   Uwaga: bardziej niż warsztat fotograficzny oceniamy oryginalność, poczucie humoru i spostrzegawczość autora.
-
Fotografie – maksymalnie 3 zdjęcia, nie większe niż 2 MB - należy przesłać na adres: konkurs@supertramp.pl, w terminie od 20 kwietnia do 20 maja 2014 r.
-
Wysyłając zdjęcia trzeba podać: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (telefon i e-mail), miejsce i czas wykonania każdego zdjęcia oraz dodatkowo opis okoliczności ich powstania lub twórczy komentarz.

Nagrody:

Nagrodą główną w konkursie jest wyprawa do Gruzji z oferty SUPERTRAMPA!
Do wygrania również plecaki dla podróżników, książki i przewodniki Wydawnictwa Bezdroża. A żeby docenić Wasze zdolności i pasję do przygód wśród wszystkich autorów zdjęć rozlosujemy jeszcze 3 nagrody niespodzianki.

Oddamy Wam również prawo wyboru najlepszego Waszym zdaniem zdjęcia, które otrzyma Nagrodę Publiczności. Wszystkie nadesłane fotografie zostaną zamieszczone w specjalnej, konkursowej galerii na profilu SUPERTRAMPA w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/SUPERTRAMPTRAVEL). Możecie głosować poprzez „lubię to”.

Zwycięzców konkursu ogłosimy na czerwcowej imprezie w Krakowie.
Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem, znajdziecie tam szczegóły dotyczące nagród, składu Jury, terminów i zasad ogólnych.

 

Regulamin konkursu fotograficznego:

POZWÓL SIĘ PORWAĆ PRZYGODZIE – w podróży z SUPERTRAMPEM”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „POZWÓL SIĘ PORWAĆ WICHROM PRZYGODY – w podróży z SUPERTRAMPEM” (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma SUPERTRAMP z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 32/5, o numerze NIP 937-137-52-88 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.supertramp.pl.
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która jest autorem zdjęć zgłaszanych przez nią do Konkursu.
5. Konkurs skierowany jest do Klubowiczów, czyli klientów Organizatora.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

TERMINY
1. Konkurs trwa w terminie od 20 kwietnia do 20 maja 2014 roku.
2. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 7 czerwca 2014 roku w Krakowie podczas wydarzenia organizowanego w ramach jubileuszu 20-lecia Organizatora.

ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ
1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia wykonane przez Uczestnika podczas wyjazdów trampingowych organizowanych przez Organizatora.
2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 (słownie: trzy) zdjęcia. W sytuacji, gdy zostanie zgłoszonych więcej zdjęć jednego autora, Organizator ma prawo nie dopuścić takiego zgłoszenia do Konkursu, jako niezgodnego z Regulaminem.
3. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej. Zdjęcia powinny spełniać poniższe wymogi:
a) format: jpg
b) rozmiar pliku: od 300 KB do 2 MB
4. Uczestnik przesyłając zdjęcia powinien ponadto podać:
a) swoje imię i nazwisko
b) telefon do kontaktu oraz adres e-mail
c) rok, kraj i miejsce wykonania każdego zdjęcia
d) dodatkowo Uczestnik może nadesłać komentarz lub opis okoliczności, w jakich zdjęcie zostało wykonane.
5. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy organizatora: konkurs@supertramp.pl
6. Przesyłając zdjęcia na wskazany adres Uczestnik niniejszym oświadcza, że: jest autorem zdjęć zgłoszonych do Konkursu; zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych, dóbr osobistych i prawa do wizerunku osób trzecich. Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia osobistych lub majątkowych praw autorskich, czy praw do wizerunku spoczywa na autorze zdjęcia – Uczestniku konkursu.
7. Przesyłając zdjęcia na wskazany adres Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zdjęć w celu realizacji i promocji Konkursu oraz jubileuszu 20-lecia Organizatora, w tym: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.

WYBÓR ZDJĘĆ
1. Organizator powołuje Jury Konkursu w składzie:
1) Alicja Przygoda-Ciągło – właściciel firmy Supertramp - Przewodniczący
2) Bartosz Gosztyła – przedstawiciel Organizatora
3) Agnieszka Majka – przedstawiciel Wydawnictwa Bezdroża
2. Jury nagrodzi zdjęcia, które jego zdaniem najlepiej ilustrują tematykę Konkursu.
3. Przewodniczący Jury wybierze zwycięskie zdjęcia, po wysłuchaniu szczegółowych opinii wszystkich członków i przeprowadzeniu dyskusji na forum Jury.
4. Decyzje Jury są ostateczne.

NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
1) Miejsce pierwsze i Nagroda Główna: wyprawa do Gruzji z oferty SUPERTRAMP oraz książki Wydawnictwa Bezdroża.
2) Drugie i trzecie miejsce: plecak dla podróżnika, książki Wydawnictwa Bezdroża.
2. Organizator Konkursu zobowiązuje się odprowadzić podatek dochodowy od nagrody w imieniu zwycięzców, wynikający z art.30 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Wśród wszystkich Uczestników, którzy wezmą udział w Konkursie Organizator dodatkowo rozlosuje 3 (słownie: trzy) nagrody niespodzianki.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

PLEBISCYT
1. Dodatkowo Organizator zorganizuje Plebiscyt dla internautów w celu wyboru najlepszego ich zdaniem zdjęcia, które otrzyma tzw. Nagrodę Publiczności.
2. Plebiscyt zostanie zorganizowany na profilu Organizatora w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/SUPERTRAMPTRAVEL).
3. Plebiscyt trwa w terminie od 20 kwietnia do 6 czerwca 2014 roku, do godziny 12.00.
4. Zdjęcia będą publikowane na wyżej wymienionym profilu sukcesywnie w ramach ich nadsyłania przez Uczestników konkursu.
5. Nagrodę Publiczności otrzyma zdjęcie, które w określonym wyżej terminie zbierze największą ilość „polubień” internautów.
6. Laureat Plebiscytu zostanie ogłoszony w dniu 7 czerwca 2014 roku w Krakowie podczas wydarzenia organizowanego w ramach jubileuszu 20-lecia Organizatora.
7. Laureat Plebiscytu otrzyma nagrodę niespodziankę.

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu realizacji konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./
3. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie jego imienia i nazwiska, jako autora zdjęcia. Organizator oświadcza, że pozostałe dane takie jak telefon czy adres email nie będzie upublicznianie oraz, że dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje akceptację powyższego Regulaminu.